Danh mục sản phẩm
AMD Ryzen EPYC Xóa tất cả

CPU - Bộ Vi Xử Lý

CPU AMD EPYC 7F32 (3.7GHz up to 3.9GHz, 8 Cores 16 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
-10%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7F32 (3.7GHz up to 3.9GHz, 8 Cores 16 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 65.800.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • CPU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 3.9Ghz
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
CPU AMD EPYC 7F52 (3.5GHz up to 3.9GHz, 16 Cores 32 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
-13%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7F52 (3.5GHz up to 3.9GHz, 16 Cores 32 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 97.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 3.9Ghz
 • Số nhân: 16
 • Số luồng: 32
CPU AMD EPYC 7F72 (3.2GHz up to 3.7GHz, 24 Cores 48 Threads, 192MB Cache, Socket AMD SP3)
-8%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7F72 (3.2GHz up to 3.7GHz, 24 Cores 48 Threads, 192MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 76.700.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 3.2Ghz
 • Số nhân: 24
 • Số luồng: 48
CPU AMD EPYC 7H12 (2.6GHz up to 3.3GHz, 64 Cores 128 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
-10%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7H12 (2.6GHz up to 3.3GHz, 64 Cores 128 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 243.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.6Ghz
 • Số nhân: 64
 • Số luồng: 128
CPU AMD EPYC 7262 (3.2GHz up to 3.4GHz, 8 Cores 16 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
-12%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7262 (3.2GHz up to 3.4GHz, 8 Cores 16 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 18.500.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 3.2Ghz
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
CPU AMD EPYC 7272 (2.9GHz up to 3.2GHz, 12 Cores 24 Threads, 64MB Cache, Socket AMD SP3)
-11%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7272 (2.9GHz up to 3.2GHz, 12 Cores 24 Threads, 64MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 24.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.9Ghz
 • Số nhân: 12
 • Số luồng: 24
CPU AMD EPYC 7302 (3.0GHz up to 3.3GHz, 16 Cores 32 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
-17%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7302 (3.0GHz up to 3.3GHz, 16 Cores 32 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 29.900.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 3.0Ghz
 • Số nhân: 16
 • Số luồng: 32
CPU AMD EPYC 7402 (2.8GHz up to 3.35GHz, 24 Cores 48 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
-10%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7402 (2.8GHz up to 3.35GHz, 24 Cores 48 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 56.900.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.8Ghz
 • Số nhân: 24
 • Số luồng: 48
CPU AMD EPYC 7542 (2.9GHz up to 3.4GHz, 32 Cores 64 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
-16%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7542 (2.9GHz up to 3.4GHz, 32 Cores 64 Threads, 128MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 104.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.9Ghz
 • Số nhân: 32
 • Số luồng: 64
CPU AMD EPYC 7642 (2.3GHz up to 3.3GHz, 48 Cores 96 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
-14%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7642 (2.3GHz up to 3.3GHz, 48 Cores 96 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 172.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.3Ghz
 • Số nhân: 48
 • Số luồng: 96
CPU AMD EPYC 7742 (2.25GHz up to 3.4GHz, 64 Cores 128 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
-17%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU AMD EPYC 7742 (2.25GHz up to 3.4GHz, 64 Cores 128 Threads, 256MB Cache, Socket AMD SP3)
- Giá bán: 224.000.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • PU đa nhân của AMD dành cho hệ thống sever
 • Tốc độ: 2.25Ghz
 • Số nhân: 64
 • Số luồng: 128
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay