Danh mục sản phẩm

RAM DDR5

RAM Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 4.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 7.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 5600MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 4.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 12.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 12.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 8.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 8.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 8.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 8.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 6.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 6.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 6.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 6.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 5.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 5.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 5.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 5.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 5.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 5.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz SODIMM F5-5200S3838A16GX1-RS
-34%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz SODIMM F5-5200S3838A16GX1-RS
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A32GX1-RS
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A32GX1-RS
- Giá bán: 3.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A16GX1-RS
-40%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A16GX1-RS
- Giá bán: 1.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay