Danh mục sản phẩm

RAM DDR5

RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz SODIMM F5-5200S3838A16GX1-RS
-34%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz SODIMM F5-5200S3838A16GX1-RS
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A32GX1-RS
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A32GX1-RS
- Giá bán: 3.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A16GX1-RS
-40%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM F5-4800S4039A16GX1-RS
- Giá bán: 1.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR
-20%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR
- Giá bán: 3.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB(2x32GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB(2x32GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK
- Giá bán: 8.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS
- Giá bán: 8.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000Mhz F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600Mhz F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600Mhz F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK
- Giá bán: 6.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
-23%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
- Giá bán: 4.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS
-23%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400Mhz F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS
- Giá bán: 4.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz F5-5200J4040A16GX2-RS5W
-25%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz F5-5200J4040A16GX2-RS5W
- Giá bán: 2.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB Expo 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz
-30%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB Expo 16GB (1x16GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 2.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz White
-54%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz White
- Giá bán: 3.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
-54%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 3.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz Red
-53%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz Red
- Giá bán: 3.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz
-53%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 3.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup Elite 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz
-57%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz
- Giá bán: 3.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston 32GB (1x32GB) DDR5 4800MHz SODIMM
- Giá bán: 6.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston 8GB (1x8GB) DDR5 4800MHz SODIMM
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston 8GB (1x8GB) DDR5 4800MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz SODIMM
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz
-24%
RAM Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz
2.290.000 đ
2.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
-32%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 7.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
-32%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 7.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz
-28%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 4.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz
-28%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 4.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB K2 16GB (2x8GB) DDR5 5200MHz
-30%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB K2 16GB (2x8GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 2.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Kingston FURY Beast RGB K2 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz
-30%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Kingston FURY Beast RGB K2 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 2.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Dominator Platinum RGB Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Platinum RGB Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
- Giá bán: 8.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM V-Color Manta XSky 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz Black
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Manta XSky 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz Black
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Manta XPrism RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz White
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Manta XPrism RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz White
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Manta XPrism RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz Black
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Manta XPrism RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz Black
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay