Danh mục sản phẩm

RAM - Bộ Nhớ Trong

RAM Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 4.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance LPX Heatspreader 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 7.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 5600MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 5600MHz
- Giá bán: 4.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 12.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 12.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 96 GB (2x48GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 8.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 8.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 8.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 8.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 64 GB (2x32GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 7.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 6.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 6.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 48 GB (2x24GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 6.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Giá bán: 6.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7200MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 7000MHz
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 7000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 5.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Giá bán: 5.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6600MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 5.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
- Giá bán: 5.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6400MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB White 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 5.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Dominator Titanium RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz
- Giá bán: 5.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 32 GB (2x16GB)
 • Chuẩn: DDR5
 • Bus: 6000MHz (CL32)
 • Điện áp: 1.1 - 1.4v
Ram ECC Registered 32GB (1x32GB) DDR4 2133MHz
-11%
Liên hệ Thêm vào giỏ
Ram ECC Registered 32GB (1x32GB) DDR4 2133MHz
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 1 Tháng
Ram ECC Registered 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Ram ECC Registered 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 1 Tháng
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz
-15%
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz
1.690.000 đ
1.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 1.690.000 Đ
- Bảo hành: 1 Tháng
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2400MHz
-24%
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2400MHz
990.000 đ
1.299.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Ram ECC 32GB (1x32GB) DDR4 2400MHz
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 1 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay