Danh mục sản phẩm

RAM DDR4

RAM OCPC XTREME II Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II White 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II White 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II Black 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II Black 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Apacer 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
-22%
RAM Apacer 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
1.090.000 đ
1.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Apacer 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-14%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
1.290.000 đ
1.499.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-14%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
1.290.000 đ
1.499.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-21%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar Hades RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar Hades RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 6.150.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar Hades RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar Hades RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 3.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-15%
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
2.050.000 đ
2.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.050.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz
-15%
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz
2.050.000 đ
2.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 2.050.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-18%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
1.150.000 đ
1.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.150.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
-22%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
1.090.000 đ
1.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz Black
-3%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz Black
- Giá bán: 7.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz Black
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz Black
- Giá bán: 3.950.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz Black
-3%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz Black
- Giá bán: 6.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz White
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz White
- Giá bán: 3.650.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Black
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Black
- Giá bán: 3.650.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 2.950.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Steel RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
-2%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Steel RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 5.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-4%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 3.850.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 2.950.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Steel RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.550.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Elite II 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz
-1%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Elite II 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 9.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Elite II 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
-2%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Elite II 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 5.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Elite II 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-4%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Elite II 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Viper Elite II 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Viper Elite II 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Signature Premium 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Signature Premium 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.250.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Signature Premium 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Signature Premium 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot Signature Premium 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot Signature Premium 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
-16%
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
1.090.000 đ
1.299.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
-16%
RAM Patriot 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
590.000 đ
699.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay