Danh mục sản phẩm

RAM DDR4

RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Silver
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Silver
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Black
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz Black
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz White
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz White
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz White
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Prism Pro RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz White
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM V-Color Skywalker Plus 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Silver
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Skywalker Plus 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Silver
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-21%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 2.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 4.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 4.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 8.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 8.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM V-Color Skywalker Plus 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Purple
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM V-Color Skywalker Plus 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Purple
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (1x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZN
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (1x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZN
- Giá bán: 5.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.090.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Red
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Red
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Spectrix D41 RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Black
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Black
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Red
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz Red
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Red
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Red
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Black
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz Black
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz Red
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz Red
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz Black
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA XPG Gammix D10 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz Black
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-15%
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
1.190.000 đ
1.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-15%
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
1.190.000 đ
1.399.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA Premier 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA Premier 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA Premier 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA Premier 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
- Giá bán: 590.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM OCPC XTREME II Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II White 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II White 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM OCPC XTREME II Black 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
-27%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM OCPC XTREME II Black 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay