Danh mục sản phẩm

Điện Thoại

Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB
- Giá bán: 59.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 1TB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB
- Giá bán: 49.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 512GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
- Giá bán: 44.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 256GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
- Giá bán: 40.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 128GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro 1TB
Apple iPhone 14 Pro 1TB
49.990.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro 1TB
- Giá bán: 49.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 1TB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro 512GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro 512GB
- Giá bán: 45.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 512GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro 256GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro 256GB
- Giá bán: 40.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 256GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Pro 128GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Pro 128GB
- Giá bán: 36.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A16 Bionic 6 nhân
 • RAM 6GB, ROM 128GB
 • Camera sau: Chính 48MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Plus 512GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Plus 512GB
- Giá bán: 42.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 512GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Plus 256GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Plus 256GB
- Giá bán: 36.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 256GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 Plus 128GB
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 Plus 128GB
- Giá bán: 34.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 128GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 512GB
Apple iPhone 14 512GB
36.990.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 512GB
- Giá bán: 36.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 512GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 256GB
Apple iPhone 14 256GB
32.990.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 256GB
- Giá bán: 32.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 256GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Apple iPhone 14 128GB
Apple iPhone 14 128GB
29.990.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Apple iPhone 14 128GB
- Giá bán: 29.990.000 Đ
- Bảo hành: 12 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chip Apple A15 Bionic
 • RAM 4GB, ROM 128GB
 • Camera sau: 2 camera 12MP
 • Camera trước: 12MP
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay