Danh mục sản phẩm

Ổ Cứng HDD

HDD WD Red Pro 16TB 3.5 inch - 6Gb/s, 512MB Cache, 7200rpm
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Pro 16TB 3.5 inch - 6Gb/s, 512MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 12.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
HDD Seagate Exos Enterprise 20TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD Seagate Exos Enterprise 20TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 18.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
HDD WD Black 1TB 2.5 inch - 6Gb/s, 32MB Cache, 7200rpm
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 1TB 2.5 inch - 6Gb/s, 32MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 1.790.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Black 500GB 2.5 inch - 6Gb/s, 32MB Cache, 7200rpm
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 500GB 2.5 inch - 6Gb/s, 32MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 1.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Black 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 5.890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Black 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 4.590.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Black 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 7200rpm
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 3.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Black 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 7200rpm
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Black 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 2.190.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Kiến trúc điện tử hiệu suất cao có bộ xử lý kép và bộ nhớ cache lớn hơn, nhanh hơn cho tốc độ đọc và ghi tối đa
 • StableTrac Trục động cơ được bảo đảm ở cả hai đầu để giảm rung do hệ thống và ổn định các đĩa để theo dõi chính xác, trong các hoạt động đọc và ghi
HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
Liên hệ Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
Liên hệ Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
Liên hệ Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 6.590.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-16%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 5.890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 4.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 3.350.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Công nghệ chống rung RVS cho hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường nhiều ổ đĩa
 • Thiết kế bền bỉ đáng tin cậy, đã được chứng minh
HDD WD Gold 14TB 3.5 inch - 6Gb/s, 512MB Cache, 7200rpm
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 14TB 3.5 inch - 6Gb/s, 512MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 14.890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-19%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 11.290.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 9.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 7.690.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 6.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 4.390.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 3.300.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Gold 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
-4%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Gold 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 2.500.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Ổ cứng WD Gold chuyên dụng cho server - datacenter quy mô lớn
HDD WD Red Plus 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-32%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 12TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 8.850.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red Plus 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-23%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 10TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 7.250.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red Plus 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 8TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 7200rpm
- Giá bán: 5.950.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red Plus 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
-18%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 4.650.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
-19%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red 6TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 4.550.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red Plus 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 3.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
-9%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red 4TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 2.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red 3TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
-2%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red 3TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 2.750.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red Plus 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
-2%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red Plus 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 128MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 2.350.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red 2TB 3.5 inch - 6Gb/s, 256MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
HDD WD Red 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 5400rpm
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
HDD WD Red 1TB 3.5 inch - 6Gb/s, 64MB Cache, 5400rpm
- Giá bán: 1.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống NAS tối đa 8 khay
 • Hỗ trợ tốc độ tải công việc lên tới 180 TB / năm
 • Hệ thống NAS phù hợp cho văn phòng nhỏ và sử dụng tại nhà liên tục 24/7
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay