Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop

RAM PNY XLR8 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM PNY XLR8 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM ADATA 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-44%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM ADATA 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-23%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM ADATA 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 690.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-14%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
1.290.000 đ
1.499.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-14%
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
1.290.000 đ
1.499.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Lexar 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-21%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Lexar 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Patriot 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-14%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Patriot 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-55%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM
-55%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM
- Giá bán: 1.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-42%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz SODIMM
-42%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz SODIMM
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 4GB (1x4GB) DDR4 2400MHz SODIMM
-21%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 4GB (1x4GB) DDR4 2400MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz SODIMM
-42%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz SODIMM
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz SODIMM
-21%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Value Select 8GB (1x8GB) DDR3L 1600MHz SODIMM
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Value Select 8GB (1x8GB) DDR3L 1600MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3L 1600MHz SODIMM
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3L 1600MHz SODIMM
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz SODIMM 1.5V
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz SODIMM 1.5V
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz SODIMM 1.5V
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz SODIMM 1.5V
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz SODIMM 1.5V
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz SODIMM 1.5V
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3 1333MHz SODIMM 1.5V
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM Corsair Value Select 4GB (1x4GB) DDR3 1333MHz SODIMM 1.5V
- Giá bán: 790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM F4-3200C18S-16GRS
-61%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM F4-3200C18S-16GRS
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C18S-16GRS
-50%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C18S-16GRS
- Giá bán: 1.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C19S-8GRS
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C19S-8GRS
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM G.SKILL Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C18S-4GRS
-30%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM G.SKILL Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM F4-2666C18S-4GRS
- Giá bán: 690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
RAM TeamGroup Elite 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-57%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM TeamGroup Elite 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-46%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM TeamGroup Elite 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz SODIMM
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM TeamGroup Elite 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-44%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 1.290.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM TeamGroup Elite 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-36%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 890.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
RAM TeamGroup Elite 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
-22%
Còn hàng Thêm vào giỏ
RAM TeamGroup Elite 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz SODIMM
- Giá bán: 690.000 Đ
- Bảo hành: 60 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay