Danh mục sản phẩm

VGA NVIDIA GeForce

Lọc sản phẩm
Cổng Kết Nối Màn Hình
Số Màn Hình Hỗ Trợ Tối Đa
VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V
-3%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V
- Giá bán: 13.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V
-4%
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V
11.490.000 đ
11.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V
- Giá bán: 11.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 8GB-V
-7%
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 8GB-V
12.690.000 đ
13.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 8GB-V
- Giá bán: 12.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V
- Giá bán: 12.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB TWIN X2 OC WHITE
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB TWIN X2 OC WHITE
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 16GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB TWIN X2 OC
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB TWIN X2 OC
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 16GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB X3 OC
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB X3 OC
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 16GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 16GB TWIN X2
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 16GB TWIN X2
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 16GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3 WHITE
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3 WHITE
- Giá bán: 11.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3
-3%
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3
11.690.000 đ
11.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3
- Giá bán: 11.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC
-4%
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC
11.490.000 đ
11.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC
- Giá bán: 11.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC WHITE
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC WHITE
- Giá bán: 11.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC
-5%
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC
10.990.000 đ
11.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC
- Giá bán: 10.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2
-5%
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2
10.990.000 đ
11.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2
- Giá bán: 10.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB
-6%
VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB
12.790.000 đ
13.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB
- Giá bán: 12.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition
-4%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB White
-6%
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB White
12.890.000 đ
13.699.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB White
- Giá bán: 12.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition White
-6%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition White
- Giá bán: 12.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB
-5%
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB
11.390.000 đ
11.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB
- Giá bán: 11.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition
-4%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB OC Edition
- Giá bán: 11.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 OC Edition
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 OC Edition
- Giá bán: 14.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
-5%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
- Giá bán: 14.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge OC SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge OC SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4070
 • Video Memory: 12GB GDDR6X
 • Memory Interface: 192-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4070
 • Video Memory: 12GB GDDR6X
 • Memory Interface: 192-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC White Edition
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC White Edition
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
-6%
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
11.790.000 đ
12.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
- Giá bán: 11.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
- Giá bán: 11.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G
-4%
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G
13.390.000 đ
13.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G
- Giá bán: 13.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING TRIO 8G
-6%
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING TRIO 8G
13.690.000 đ
14.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING TRIO 8G
- Giá bán: 13.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G
- Giá bán: 11.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G
-7%
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G
11.690.000 đ
12.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G
- Giá bán: 11.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING 8G
-5%
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING 8G
13.290.000 đ
13.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING 8G
- Giá bán: 13.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Graphic Engine: GeForce RTX 4060 Ti
 • Video Memory: 8GB GDDR6
 • Memory Interface: 128-bit
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay