Danh mục sản phẩm

MAINBOARD - Bo Mạch Chủ

Mainboard ASRock Z690M-ITX/ax DDR4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690M-ITX/ax DDR4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 2 (DDR4)
 • Kích thước: Mini-ITX
Mainboard ASRock Z690 Pro RS DDR4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Pro RS DDR4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 2 (DDR5)
 • Kích thước: Mini-ITX
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming 4 DDR4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming 4 DDR4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 PG Riptide DDR4
-11%
Mainboard ASRock Z690 PG Riptide DDR4
5.890.000 đ
6.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 PG Riptide DDR4
- Giá bán: 5.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 PG Velocita
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 PG Velocita
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Extreme DDR4
-15%
Mainboard ASRock Z690 Extreme DDR4
7.690.000 đ
8.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Extreme DDR4
- Giá bán: 7.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Steel Legend DDR4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Steel Legend DDR4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E DDR4
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E DDR4
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard ASRock Z690 Taichi
-9%
Mainboard ASRock Z690 Taichi
15.390.000 đ
16.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard ASRock Z690 Taichi
- Giá bán: 15.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MEG Z690 ACE
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MEG Z690 ACE
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MEG Z690 UNIFY
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MEG Z690 UNIFY
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MEG Z690 UNIFY-X
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MEG Z690 UNIFY-X
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 2 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MPG Z690 CARBON EK X
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MPG Z690 CARBON EK X
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MAG Z690 TORPEDO
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MAG Z690 TORPEDO
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
-9%
Mainboard MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
7.290.000 đ
7.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
- Giá bán: 7.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
-4%
Mainboard MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
9.590.000 đ
9.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
- Giá bán: 9.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MPG Z690 FORCE WIFI
-8%
Mainboard MSI MPG Z690 FORCE WIFI
11.990.000 đ
12.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MPG Z690 FORCE WIFI
- Giá bán: 11.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI MPG Z690 CARBON WIFI
-7%
Mainboard MSI MPG Z690 CARBON WIFI
12.590.000 đ
13.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI MPG Z690 CARBON WIFI
- Giá bán: 12.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard MSI PRO Z690-A DDR4
-7%
Mainboard MSI PRO Z690-A DDR4
6.490.000 đ
6.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard MSI PRO Z690-A DDR4
- Giá bán: 6.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 UD DDR4
-14%
Mainboard GIGABYTE Z690 UD DDR4
5.990.000 đ
6.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 UD DDR4
- Giá bán: 5.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 UD
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 UD
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 GAMING X
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 GAMING X
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
-15%
Mainboard GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
6.490.000 đ
7.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
- Giá bán: 6.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX DDR4
-8%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX DDR4
- Giá bán: 7.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS XTREME
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS XTREME
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: E-ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Mainboard GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: Mini-ITX
Mainboard GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA DDR4
-7%
Mainboard GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA DDR4
7.990.000 đ
8.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA DDR4
- Giá bán: 7.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR4)
 • Kích thước: Mini-ITX
Mainboard GIGABYTE Z690 AERO G
Còn hàng Thêm vào giỏ
Mainboard GIGABYTE Z690 AERO G
- Giá bán: Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Chipset: Intel Z690
 • Socket: LGA 1700
 • Số khe RAM: 4 (DDR5)
 • Kích thước: ATX
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay