Danh mục sản phẩm

UPS - Bộ Lưu Điện

Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QRS 10000VA
-14%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QRS 10000VA
59.990.000 đ
69.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QRS 10000VA
- Giá bán: 59.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 10000VA
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 3%
 • Dải tần: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Rack 19"
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QRS 6000VA
-17%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QRS 6000VA
47.990.000 đ
57.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QRS 6000VA
- Giá bán: 47.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 6000VA
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 3%
 • Dải tần: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Rack 19"
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-ES 10000VA
-10%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-ES 10000VA
52.990.000 đ
58.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-ES 10000VA
- Giá bán: 52.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 10000VA/1800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 46 ~ 54Hz Hoặc 56 ~ 64Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-ES 6000VA
-15%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-ES 6000VA
39.990.000 đ
46.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-ES 6000VA
- Giá bán: 39.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 6000VA/5400W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 46 ~ 54Hz Hoặc 56 ~ 64Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-ES 3000VA
-15%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-ES 3000VA
16.990.000 đ
19.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-ES 3000VA
- Giá bán: 16.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 3000VA/2700W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-ES 2000VA
-13%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-ES 2000VA
12.990.000 đ
14.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-ES 2000VA
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 2000VA/1800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-ES 1000VA
-26%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-ES 1000VA
7.390.000 đ
9.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-ES 1000VA
- Giá bán: 7.390.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1000VA/900W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QS 10000VA
-9%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QS 10000VA
58.990.000 đ
64.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO810-QS 10000VA
- Giá bán: 58.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 10000VA/10000W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 3%
 • Dải tần: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QS 6000VA
-6%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QS 6000VA
45.990.000 đ
48.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO806-QS 6000VA
- Giá bán: 45.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 6000VA/6000W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 3%
 • Dải tần: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ERS 3000VA
-15%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ERS 3000VA
21.990.000 đ
25.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ERS 3000VA
- Giá bán: 21.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 3000VA/2700W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 5%
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.5% hoặc 60 ± 0.5%
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Rack 19"
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ERS 2000VA
-10%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ERS 2000VA
17.990.000 đ
19.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ERS 2000VA
- Giá bán: 17.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 2000VA/1800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 5%
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.5% hoặc 60 ± 0.5%
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Rack 19"
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ERS 1000VA
-17%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ERS 1000VA
11.590.000 đ
13.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ERS 1000VA
- Giá bán: 11.590.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1000VA/900W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC ± 5%
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.5% hoặc 60 ± 0.5%
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Rack 19"
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ES 3000VA
-17%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ES 3000VA
18.990.000 đ
22.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO803-ES 3000VA
- Giá bán: 18.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 3000VA/2700W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ES 2000VA
-16%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ES 2000VA
15.990.000 đ
18.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO802-ES 2000VA
- Giá bán: 15.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 2000VA/1800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ES 1000VA
-20%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ES 1000VA
9.590.000 đ
11.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO801-ES 1000VA
- Giá bán: 9.590.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1000VA/900W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240 VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần: 40 Hz ~ 70 Hz
 • Hệ số công suất: ≧0.99
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC ± 1%
 • Tần số ở chế độ đồng bộ: 47~53 Hz hoặc 57~63 Hz
 • Tần số ở chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-WS 10000VA
-13%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-WS 10000VA
48.990.000 đ
55.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO910-WS 10000VA
- Giá bán: 48.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 10000VA/8000W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-WS 6000VA
-9%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-WS 6000VA
39.990.000 đ
43.999.000 đ
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO906-WS 6000VA
- Giá bán: 39.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 6000VA/4800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-300VAC
 • Dải tần số : 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.1Hz hoặc 60 ± 0.1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + màn hình LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-WS 3000VA
-12%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-WS 3000VA
14.990.000 đ
16.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO903-WS 3000VA
- Giá bán: 14.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 3000VA/2400W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-280VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-WS 2000VA
-8%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-WS 2000VA
11.990.000 đ
12.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO902-WS 2000VA
- Giá bán: 11.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 2000VA/1600W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-280VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-WS 1000VA
-5%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-WS 1000VA
7.590.000 đ
7.999.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO901-WS 1000VA
- Giá bán: 7.590.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1000VA/800W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 200/208/220/230/240VAC
 • Dải điện áp vào: 110-280VAC
 • Dải tần số : 40 ~ 70Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240VAC ± 1%
 • Tần số chế độ đồng bộ: 47 ~ 53Hz hoặc 57 ~ 63Hz
 • Tần số chế độ ắc quy: 50 ± 0.25Hz hoặc 60 ± 0.3Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 0ms
 • Dạng sóng: sóng sin chuẩn
 • Cảnh báo: Âm thanh + LCD
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO2000SFCU 2000VA
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO2000SFCU 2000VA
- Giá bán: 4.090.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 2000VA/1200W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1501SFCU 1500VA
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1501SFCU 1500VA
- Giá bán: 3.190.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1500VA/750W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1201SFCU 1200VA
-23%
Liên hệ Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1201SFCU 1200VA
- Giá bán: 1.990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1200VA/600W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1201SFC 1200VA
-18%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO1201SFC 1200VA
- Giá bán: 1.890.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 1200VA/600W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO851SFCU 850VA
-13%
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO851SFCU 850VA
1.390.000 đ
1.599.000 đ
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO851SFCU 850VA
- Giá bán: 1.390.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 850VA/400W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO700SFC 650VA
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
Bộ Lưu Điện PROLiNK PRO700SFC 650VA
- Giá bán: 990.000 Đ
- Bảo hành: 24 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dung lượng: 650VA/360W
 • Thông số đầu vào:
 • Điện áp định mức: 230VAC
 • Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5%
 • Tần số định danh: 50 or 60Hz
 • Thông số đầu ra:
 • Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10%
 • Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz
 • Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms
 • Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng
 • Cảnh báo: Âm thanh + 3 LED
 • Form: Tower
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay