Danh mục sản phẩm

CPU Intel

CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz up to 6.0GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-19%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz up to 6.0GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 17.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 9.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 10.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i5-13500 (2.5GHz up to 4.8GHz, 6 Cores 8 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-9%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-13500 (2.5GHz up to 4.8GHz, 6 Cores 8 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 6.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i3-13100F (3.4GHz up to 4.5GHz, 4 Cores 8 Threads, 17MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-25%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i3-13100F (3.4GHz up to 4.5GHz, 4 Cores 8 Threads, 17MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 2.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: Intel LGA 1700
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 Ghz
CPU Intel Core i3-13100 (3.4GHz up to 4.5GHz, 4 Cores 8 Threads, 17MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-26%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i3-13100 (3.4GHz up to 4.5GHz, 4 Cores 8 Threads, 17MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 3.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: Intel LGA 1700
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 Ghz
CPU Intel Core i9-13900F (2.0GHz up to 5.6GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-13900F (2.0GHz up to 5.6GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 14.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: Intel LGA 1700
 • Số nhân: 24
 • Số luồng: 32
 • Xung nhịp tối đa: 5.6 Ghz
CPU Intel Core i9-13900 (2.0GHz up to 5.6GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-13900 (2.0GHz up to 5.6GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 14.890.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: LGA1700
 • Số nhân: 24 nhân (8 P-Core | 16 E-Core)
 • Số luồng: 32 Luồng
 • Bộ nhớ đệm: 36MB
 • Xung nhịp tối đa có thể lên đến 5.5GHz
CPU Intel Core i5-13400F (3.3GHz up to 4.6GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-7%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-13400F (3.3GHz up to 4.6GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 5.380.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i5-13400 (3.3GHz up to 4.6GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-13400 (3.3GHz up to 4.6GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 5.950.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i9-13900KF (3.0GHz up to 5.8GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-13900KF (3.0GHz up to 5.8GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 14.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i9-13900K (3.0GHz up to 5.8GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-13900K (3.0GHz up to 5.8GHz, 24 Cores 32 Threads, 36MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 14.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-13700KF (3.4GHz up to 5.4GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-13%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-13700KF (3.4GHz up to 5.4GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 10.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-13700K (3.4GHz up to 5.4GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-15%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-13700K (3.4GHz up to 5.4GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 11.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i5-13600KF (3.5GHz up to 5.1GHz, 14 Cores 20 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-18%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-13600KF (3.5GHz up to 5.1GHz, 14 Cores 20 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 7.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i5-13600K (3.5GHz up to 5.1GHz, 14 Cores 20 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-17%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-13600K (3.5GHz up to 5.1GHz, 14 Cores 20 Threads, 24MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 8.250.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i9-12900KS (5.2GHz up to 5.5GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-45%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-12900KS (5.2GHz up to 5.5GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 12.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.5GHz
 • Số nhân: 16 (8 Performance-Cores + 8 Efficient-Cores)
 • Số luồng: 24
 • Nhân đồ họa: Intel UHD Graphics 770
CPU Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 2 Cores 4 Threads, 6MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 2 Cores 4 Threads, 6MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 2.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: LGA 1700
 • Thế hệ: Alder Lake
 • Xung nhịp: 3.7Ghz
 • Số nhân: 2
 • Số luồng: 4
CPU Intel Core i5-12600 (3.3GHz up to 4.8GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-6%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-12600 (3.3GHz up to 4.8GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 6.590.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.8Ghz
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
CPU Intel Core i9-12900F (2.4GHz up to 5.1GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-13%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-12900F (2.4GHz up to 5.1GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 11.790.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i9-12900 (2.4GHz up to 5.1GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-15%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-12900 (2.4GHz up to 5.1GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 12.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-12700F (2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-27%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-12700F (2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 7.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i7-12700 (2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-24%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-12700 (2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 8.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i3-12100 (3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Cores 8 Threads, 12MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-30%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i3-12100 (3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Cores 8 Threads, 12MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 3.090.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i3-12100F (3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Cores 8 Threads, 12MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-34%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i3-12100F (3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Cores 8 Threads, 12MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 2.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
CPU Intel Core i5-12400F (2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-34%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-12400F (2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 3.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Bộ nhớ đệm: 18 MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz, DDR5-4800
 • Mức tiêu thụ điện: 65W
CPU Intel Core i5-12400 (2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-25%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-12400 (2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Cores 12 Threads, 18MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 4.490.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Bộ nhớ đệm: 18 MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz, DDR5-4800
 • Mức tiêu thụ điện: 65W
CPU Intel Core i5-12600KF (3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-37%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-12600KF (3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 6.290.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số turbo tối đa: 4.90 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.60 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.70 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.80 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 20 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 150 W
CPU Intel Core i5-12600K (3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-42%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5-12600K (3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Cores 16 Threads, 20MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 6.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 10/16
 • Tần số turbo tối đa: 4.90 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.60 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.70 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.80 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 20 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 150 W
CPU Intel Core i7-12700KF (3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-41%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-12700KF (3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 7.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số turbo tối đa: 5.00 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.80 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.60 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.70 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 25 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 190 W
CPU Intel Core i7-12700K (3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-40%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7-12700K (3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Cores 20 Threads, 25MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 8.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 12/20
 • Tần số turbo tối đa: 5.00 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.80 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.60 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.70 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 25 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 190 W
CPU Intel Core i9-12900KF (3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-44%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-12900KF (3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 10.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Tần số turbo tối đa: 5.20 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 5.10 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.90 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.20 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.40 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 30 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 241 W
CPU Intel Core i9-12900K (3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
-43%
Còn hàng Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9-12900K (3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Cores 24 Threads, 30MB Cache, Socket Intel LGA 1700)
- Giá bán: 11.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Socket: FCLGA1700
 • Số lõi/luồng: 16/24
 • Tần số turbo tối đa: 5.20 Ghz
 • Performance-core Max Turbo Frequency: 5.10 GHz
 • Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.90 GHz
 • Performance-core Base Frequency: 3.20 GHz
 • Efficient-core Base Frequency: 2.40 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 30 MB
 • Bus ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
 • Mức tiêu thụ điện: 241 W
CPU Intel Xeon Silver 4215 (2.5GHz up to 3.5GHz, 8 Cores 16 Threads, 11MB Cache, Socket Intel LGA 3647)
-9%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon Silver 4215 (2.5GHz up to 3.5GHz, 8 Cores 16 Threads, 11MB Cache, Socket Intel LGA 3647)
- Giá bán: 22.819.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho server/máy trạm
 • 8 nhân & 16 luồng
 • Xung nhịp: 2.5GHz (Cơ bản)/3.5GHz (Boost)
 • Socket: LGA 3647
 • Hỗ trợ RAM ECC
 • Không kèm quạt tản nhiệt từ hãng
 • Không tích hợp sẵn iGPU
CPU Intel Xeon Silver 4214 (2.2GHz up to 3.2GHz, 12 Cores 24 Threads, 16.5MB Cache, Socket Intel LGA 3647)
-16%
Liên hệ Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon Silver 4214 (2.2GHz up to 3.2GHz, 12 Cores 24 Threads, 16.5MB Cache, Socket Intel LGA 3647)
- Giá bán: 20.189.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • Dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho server/máy trạm
 • 12 nhân & 24 luồng
 • Xung nhịp: 2.2GHz (Cơ bản)/3.2GHz (Boost)
 • Socket: LGA 3647
 • Hỗ trợ RAM ECC
 • Không kèm quạt tản nhiệt từ hãng
 • Không tích hợp sẵn iGPU
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay