Danh mục sản phẩm

PC HNN Gaming MSI 08 (Intel Core i5-12400F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650 | Wifi & Bluetooth)
-11%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 08 (Intel Core i5-12400F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 12.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 07 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4060 | Wifi & Bluetooth)
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 07 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4060 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 18.190.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 06 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4060 | Wifi & Bluetooth)
-9%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 06 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4060 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 16.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 05 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650)
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 05 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650)
- Giá bán: 10.390.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 04 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650 | Wifi & Bluetooth)
-12%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 04 (Intel Core i3-12100F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA GTX 1650 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 11.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 03 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4070 | Wifi & Bluetooth)
-9%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 03 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 4070 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 27.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 02 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 3060 | Wifi & Bluetooth)
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 02 (Intel Core i5-12400F | Ram 16GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 3060 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 17.990.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
PC HNN Gaming MSI 01 (Intel Core i5-12400F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 3060 | Wifi & Bluetooth)
-10%
Còn hàng Thêm vào giỏ
PC HNN Gaming MSI 01 (Intel Core i5-12400F | Ram 8GB | SSD 500GB PCIE Gen 4 | VGA RTX 3060 | Wifi & Bluetooth)
- Giá bán: 17.690.000 Đ
- Bảo hành: 36 Tháng
Bạn cần gì có thể chat với Hanoinew
Chat tư vấn ngay